PREUS:  Estudiants, membres ADMTE i aturats  70 euros/mes;  altres  90 euros/mes

PREUS: Estudiants, membres ADMTE i aturats 70 euros/mes; altres 90 euros/mes

Places disponibles! Plazas disponibles!

"EXPLORACIÓN EN MOVIMIENTO" - GRUPO DE DANZA MOVIMIENTO TERAPIA. Los jueves 18h20

Un espacio de psicoterapia grupal a través del movimiento. Dirigido a personas interesadas en emprender un proceso de auto-conocimiento en movimiento y acercarse a la DMT, así como a estudiantes* de DMT.

PRECIOS: Estudiantes, miembros ADMTE y en paro: 70 euros al mes; otros: 90 euros al mes.

INSCRIPCIONES: Tel. 658208082 (* consultar condiciones para estudiantes).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER DE MOVIMENT AUTÈNTIC (juliol 2018) - Facilita: Teresa Bas

Taller pensat per a persones interessades en la pràctica del Moviment Autèntic. Un espai per tancar els ulls i obrir-nos a l'escolta profunda de nosaltres mateixos a partir del cos i el moviment, en presència d'un testimoni respectuós. Un clima de confiança i respecte, creat amb les bases de la Dansa Moviment Teràpia, de la que sorgeix el Moviment Autèntic.

PREUS: 65 euros ; estudiants i ADMTE: 50 euros

HORARI: A determinar

LLOC: Sala Desbande, Gràcia, Barcelona

INSCRIPCIONS: breu entrevista telefònica al 658 20 80 82

---------------------------------------------------------------------------