AQUÍ SEGUEIX INFORMACIÓ SOBRE: 1) MOVIMENT AUTÈNTIC - 2) GRUP SETMANAL DE DMT

AQUÍ SIGUE INFORMACIÓN ACERCA DE: 1) MOVIMIENTO AUTÉNTICO - 2) GRUPO SETMANAL DE DMT

1) INTENSIUS DE PRÀCTICA DEL MOVIMENT AUTÈNTIC : (properament més informació)

IMG_2636_baja.jpg

Intensivos de Movimiento Auténtico (más adelante informaremos)

El Movimiento Auténtico constituye un espacio de escucha profunda hacia nosotras mismas a través del cuerpo y el movimiento, cerrando los ojos en presencia de una o más testigos respetuosas. Se construye un clima de presencia, no juicio y confianza siguiendo las bases de la Danza Movimiento Terapia (disciplina en la que se enmarca esta práctica). El objetivo es acercarnos a nuestro cuerpo y al "darnos cuenta" de nuestra experiencia en movimiento o al ser testigos, así como llevar a la consciencia lo inconsciente y encarnar la palabra más plenamente.

Se dará un espacio de calentamiento del cuerpo al inicio, así como un espacio de presentación del enfoque principal con el que se trabajará (línea de Janet Adler) y se combinará el trabajo en movimiento con la expresión plástica y la escritura.

Dado el tipo de trabajo, que propicia llevar a la conciencia aspectos inconscientes, es importante comunicar a la terapeuta si se está atravesando un momento emocional difícil. Para cualquier duda: 658208082.

HORARIO Y LUGAR: información pendiente de confirmación.

PRECIOS:

INSCRIPCIONES: Tel. 658208082 o rellenando el siguiente formulario

————————————————————————————————————-

2) Cada dijous/jueves 19h10-20h30: “Exploració en moviment” - Grup setmanal reduït i semi-obert de psicoteràpia a través de la DMT.

Possibilitat de venir a una primera sessió de manera solta / Posibilidad de venir a una primera sessión de manera suelta(*)

Els dijous/los jueves de 19h10 a 20h30.

Lloc/Lugar: Sala Aidam, Nàpols 175, escala dreta, entresol 2 (metro Tetuan o Girona).

Descripció i característiques: Es tracta d'un grup reduït de psicoteràpia a través del moviment i la paraula. És a dir, un espai confidencial i segur per l'autoconeixement psicocorporal; un temps per sentir, moure's i reflexionar. Poc a poc, el procés permet adonar-se de les pròpies preferències i malestars, així com ser més conscients de la relació amb un/a mateix/a, els altres i el món.  Donat que és un grup semi-obert, durant Novembre, Gener, Març i Abril s’obre la possibilitat que s'afegeixin participants. Si el grup està d’acord, els idiomes seran el català i el castellà.

Descripción y características: Se trata de un grupo reducido de psicoterapia a través del movimiento y la palabra. Es decir, un espacio confidencial y seguro para el auto-conocimiento psico-corporal; un tiempo para sentir, moverse y reflexionar. Poco a poco, el proceso permite darse cuenta de las propias preferencias y malestares, así como ser más conscientes de la relación con una/o misma/o, los demás y el mundo. Dado que es un grupo semi-abierto, durante Noviembre, Enero, Marzo y Abril, se abre la posibilidad de que se añadan participantes. Si el grupo está de acuerdo, los idiomas serán el castellano y el catalán.

Dates: La freqüència és setmanal, excepte a Setmana Santa, els Dijous de 19h10 a 20h30. Previstos fins a mitjans juliol 2019.  REPRENDREM EL 17 D’OCTUBRE 2019.

Fechas: la frecuencia es semanal, excepto en Semana Santa, los jueves de 19h10 a 20h30. RETOMAREMOS EL 17 DE OCTUBRE 2019.

Preus:

Estudiants i persones a l'atur: 75 euros/mes. MTR de la ADMTE: 85 euros/mes. General: 95 euros/mes.

Hi haurà algun mes que tindrà tres sessions i algun que en tindrà cinc, per això el preu serà regular cada mes. (*) Sessió solta: 25/22/20 euros (segons si estudiants, ADMTE i altres), que es descomptaran de la mensualitat si es  decideix continuar amb el procés.

NOTA: les estudiants del màster de DMT de la UAB interessades en aquest espai com a teràpia durant la formació, pregunteu per les condicions específiques.

Precios: Estudiantes y personas en paro: 75 euros/mes. MTR de la ADMTE : 85 euros/mes. Otros: 95 euros/mes.

Algún mes tendrá tres sesiones y alguno cinco, por eso el precio es regular. (*) Sesión suelta 25/22/20 euros (según estudiantes, ADMTE u otros), que se descontarán de la mensualidad si se decide continuar con el proceso.

NOTA: las estudiantes del máster de DMT de la UAB interesadas en este espacio como terapia durante la formación, preguntad para las condiciones específicas.

INSCRIPCIONES: Tel. 658208082

-----------------------------------------------------------------------