NOVETATS! / NOVEDADES!

- 1) Places disponibles en el Grup setmanal de DMT 2018 / Plazas disponibles en el Grupo semanal de DMT 2018 apartat>Grups 1)

- 2) 23 NOVEMBRE 2018: comencen els Intensius de Moviment Autèntic / comienzan los Intensivos de Movimiento Auténtico apartat>Grups 2)

CATALÀ

Em dic Teresa Bas, sóc psicòloga psicoterapeuta i treballo principalment a través de la Dansa Moviment Teràpia de línea psicodinàmica. Acompanyo processos individuals i grupals, sóc docent i supervisora.

La Dansa Moviment Teràpia és un tipus de psicoteràpia que integra el moviment i la paraula en la relació terapèutica. Tant a nivell individual com en la seva forma grupal, la DMT pot ajudar-nos a trobar l'espai d'escolta interna i d'atenció cap aquells processos de vida que necessitem transitar amb acompanyament, per la raó que sigui. Sigui perquè es passa per algún patiment com per un desig de seguir en creixement de manera més conscient.

CASTELLANO

Me llamo Teresa Bas, soy psicóloga psicoterapeuta y trabajo principalmente a través de la Danza Movimiento Terapia de línea psicodinámica. Acompaño procesos individuales y grupales, soy docente y supervisora.

La Danza Movimiento Terapia es un tipo de psicoterapia que integra el movimiento y la palabra en la relación terapéutica. Tanto a nivel individual como en su forma grupal, la DMT puede ayudarnos a encontrar el espacio de escucha interna y atención a aquellos procesos de vida que necesitamos transitar con acompañamiento, por la razón que sea. Sea porque se atraviesa algún sufrimiento como por un deseo de seguir en crecimiento de manera más consciente.

ENGLISH

My name is Teresa Bas, I am a clinical psychologist, psychotherapist and dance movement therapist. For more information in english, please see: 

www.barcelonanest.com

FRANÇAIS

Je m'appelle Teresa Bas, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute et thérapeute par le mouvement et la danse. Je travaille principalement à travers la Danse Movement Thérapie psychodinamique. J'accompagne des processus individuels et en groupe. J'enseigne et je supervise.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------